Informacja o przetwarzanych danych osobowych
przez Bud-nesa Andrzej Świątek.

Poniżej znajdzie Pani/Pan wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej firmie.

 • Kto jest administratorem Pani/Pana danych?
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bud-nesa Andrzej Świątek, ul. Dąbrowskiej 5, 62-600 Koło, NIP: 6661465360.
 • Z kim może się Pani/Pan skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Bud-nesa Andrzej Świątek może Pani/Pan skontaktować się
  pod nr telefonu 663 333 060 lub email: biuro@bud-nesa.pl.
 • Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu właściwej i kompleksowej realizacji umowy.
 • Komu przekazywane są dane osobowe?
  Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej,
  czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  – podmiotom, którym Bud-nesa Andrzej Świątek zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
  – dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją,
  – dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Bud-nesa Andrzej Świątek w dochodzeniu należnych roszczeń,
  – osobom upoważnionym przez Bud-nesa Andrzej Świątek do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 • Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?
  Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu spełniania wymagań prawnych (5 lat po zakończeniu roku rachunkowego) bądź na czas trwania okresu gwarancji/ roszczeń.
 • Jakie ma Pani/Pan prawa?
  Jako Administrator danych, zapewniamy Pani/Panu prawo dostępu do danych, może je Pani/Pan również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Bud-nesa Andrzej Świątek sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 • Podstawa prawna
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.